IrinarenGarapena

Marrazten hasiko gara!

Linkak:

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8640.pdf

http://slideplayer.es/slide/5436661/


Haurra arazo berriei erantzuteko gai da, beraren adimena mugimendu eta keinuen mailatik irudikapen-mailara pasatu delako.

Piageten ustez, irudikapenaren funtsezko oinarria hau da: adierazleak (hitz bat, irudi mentala, keinu bat…) eta adieraziak (objektu, gertakari bat…) bereizteko ahalmena edukitzea. Horri gaitasun sinbolikoa esaten zaio. Haurra, apurka-apurka sinboloak barneratzen eta adierazleak eta adieraziak bereizten doa.

Funtzio sinbolikoa adierazten duten portaerako bat grafismoa da; hau da, zirriborroen fasea (18 hibaletetik edo 2 urtetik-4ra). Zirriborro horiek hiru mailatan sailkatzen dira: desordenatuak, kontrolatuak eta izendunak.

Marraztea, jarduera formal bat egitea baino gehiago, jarduera ludiko bat bihurtzen da berarentzako, hau da, bakarka parte hartzen duen jolas moduko bat. Joko bezala, lilura handia sortzen dio umeari zeren plastikozko produkzioen gogamenak, iradokizunak eta komunikazioen eskumenaz erakarrita sentitzen da. Gainera, haurrari asko laguntzen dio bere garapenean, bai komunikatzeko, jolasteko, protagonista sentitzeko, irudimena lantzeko...


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: