IrinarenGarapena

Hurrupaketa

Bideoak:

https://www.youtube.com/watch?v=__qr2_IiFYs

https://www.guiainfantil.com/1679/los-reflejos-primarios-y-secundarios-del-bebe.html


Orain komentatu dizuetenari buruz bideo bat jarriko dizuet, bideo honetan apgaren testari buruz hasten da berbetan. Geroago, erreflexuen azterketa egiten dio.

Piagetek esaten zuen moduen, haurrak berezko erreflexuak erabiltzen ditu, erreflexuen garapen hori jaio aurretiko jardueren jarraipena da. Hainbat jokabide garatzen ditu ingurunearekin harremanetan jartzeko. Zeren oraindik ez da ingurunearekin bereizten.

Bertan, bideoan, 11.minutuan ikus al dugun moduan, umea beste ume batekin topo egiterakoan harremanetan jartzen saiatzen da, hainbat jokabide eginez ( eskua altxatu eta urbiltzea ).

Baina gure erreflexurik garrantzitsuenetariko bat hurrupatzea da. Artikulu edo idatzizko honetan irakur genezakegu haurraren lehenengo erreflexuatako bat, ahoko presioa edo hurrupaketa erreflexua dela, objektua haurtxoaren ezpainetan jartzen edo hausten denean hurrupatzen eragiten dio. Laugarren hilabeterarte iraun daiteke. Horrek, objetuak antzematea baimentzen dio. Hau dena, lehen mailako Erreakzio Zirkularraren teoriarekin batera doa.


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: